Kovács-Ungvári Rebeka
Székelység repertórium 1931-1943

 

       bibliográfiák   » Szekelyseg repertorium
    év 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  tárgymutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  keresés á é í ó ö õ ú ü û szűkítés -  
    1935: 35 tétel lapozás: 1-30 | 31-35

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzim 


Vaskohó romjai a Hargita alatt. 1935. január–február, V., 1–2. szám,p. 1., VEGYES ROVAT, címlap

Pártolóink 1935. január–február, V., 1–2. szám,p. 1., KÖZÉLETI CIKK, az olvasók felszólítása az előfizetési díjak befizetésére; A Székelyföld csodái című munka belső íveken való megjelentetése

Székelyföld kutatása. 1935. január–február, V., 1–2. szám,p. II., VEGYES ROVAT, János Zsigmond erdélyi fejedelemről; Az erdélyi muzeum egylet XII. Sfântugheorghe vándorgyűlésének Emlékkönyve; földrengés Kézdivásárhelyen; sündisznóevés; virágnyílás megfigyelése; Vida Árpád festő emléke

Irodalom – Lapszemle. 1935. január–február, V., 1–2. szám,p. III., VEGYES ROVAT, erdélyi lapok, közérdeklődésre számot tartó cikkek, erdélyi szerzők munkáinak ismertetése: a magyarság néprajzának II. kötete; beszámoló Ágoston József pesti főtörzsőrmester tudományos munkálkodásáról; finn munka a Székelyföldről; II. Rákóczi Ferencről szóló könyv ismertetése; Nagy Zoltán dalszerző sikerei; Kemény Zsigmond Irodalmi Társaság marosvásárhelyi ülése; brassói Erdélyi Gondűző folyóirat; az Erdélyi Szemle januári száma; iparcikkek piacszerzése

Lármafa. 1935. január–február, V., 1–2. szám,p. IV., VEGYES ROVAT, hírfolyam, a székelységgel kapcsolatos hírek; Elhunytak; Befizetések az 1934 évre.; Előfizetések 1935-re; Javítandó!; Szerkesztőinknek

Fehérszék nevű iszapvulkán Filiașon (jud. Odorhei) 1935. március–április, V., 3–4. szám,p. I., VEGYES ROVAT, címlap

Fürdő-nyaraló szezon 1935. március–április, V., 3–4. szám,p. I., KÖZÉLETI CIKK, a vasúti kedvezményezett városok sora

Kik az ezévi 1935. március–április, V., 3–4. szám,p. I., VEGYES ROVAT, előfizetésre való felszólítás

Irodalom – Lapszemle. 1935. március–április, V., 3–4. szám,p. II., VEGYES ROVAT, erdélyi lapok, közérdeklődésre számot tartó cikkek, erdélyi szerzők munkáinak ismertetése (német költőkről való antológia; budapesti Magyar út című folyóirat; udvarhelyi Glas Românesc; udvarhelyi Gazeta Odorheiului; a székely szombatosokról; Marosvásárhely román nyelvű kalauza; Brassó és környékének ismertetése; Lőte Éva szobrásznő alkotásai; a moldvai csángók közti út)

Lármafa. 1935. március–április, V., 3–4. szám,p. III., VEGYES ROVAT, hírfolyam, a székelységgel kapcsolatos hírek (kitüntetések, méltatások; Veszteségünk.; nyikómenti táncok bemutatása; Ditrói Csiby József zongoraművész; előadás a székely szabadságról; orvosság a veszettség ellen; Karácsony János festő; tekerőpataki templomszentelés; színdarab a székelység történetéről; Ki írja meg a székely eposzt?; porcelángyár Tordán)

Székelyföld kutatása. 1935. március–április, V., 3–4. szám,p. IV., VEGYES ROVAT, székely monográfia első része; szelíd gesztenye előfordulása; csertörő malom; kézdiszentléleki középiskola 1600 tájékán; 1934-es időjárási viszonyok; orbai vagy fűzalma sajátosságai

Befizetések az 1934 évre 1935. március–április, V., 3–4. szám,p. IV., VEGYES ROVAT, előfizetők névsora

Fehér andexit homokból álló terrász a Büdöshegy nyugati oldalán. 1935. május–június, V., 5–6. szám,p. I., ISMERETTERJESZTŐ CIKK, címlap

Irodalmi termékeink 1935. május–június, V., 5–6. szám,p. I., KÖZÉLETI CIKK, a könyvtárak fontosságáról

Irodalom – Lapszemle. 1935. május–június, V., 5–6. szám,p. II., VEGYES ROVAT, erdélyi lapok, közérdeklődésre számot tartó cikkek, erdélyi szerzők munkáinak ismertetése (a magyar rovásírásról; a csíkdelnei Szent János templomról; az Erdélyi Muzeum közleményei; a székelység és a dunántúli magyarság kapcsolatai; a csíksomlyói Ferencrendi kolostor Bethlen Gábor idejében; pályázat unitárius indulóra; Jakab Elek élete; Utazás Észak Amerikába című munka jubileumi kiadása; Székely Bertalan méltatása)

Lármafa. 1935. május–június, V, 5–6. szám,p. III., VEGYES ROVAT, hírfolyam (Elekes Dezső előrelépése; Kőrösi Csoma Sándor emlékének megörökítése; A székely kaláka sikere; Geley József kutatása; a székely témák feldolgozása; az unitárius püspök látogatása; Gáll Lajos atléta; Székely népművészeti múzeum Budapesten; Vákár Vilmos színdarabja; Vieții românești în secuime című pályázat; női gazdasági tanfolyam)

Székelyföld kutatása. 1935. május–június, V, 5–6. szám,p. IV., VEGYES ROVAT, Marosvásárhely ismertetése; szunyogokozta ismertetése; a fekete gólya csíki előfordulása; csapadékmérő a Hargita nyugati oldalán; a bikszádi andezites kőbánya vizsgálatai; a csíki tekenyőgordon ismertetése, az "agos" gyermeg megfőzése; a pásztór és a kégyó című gyimesi népmeséről; a moldvai csángók méhészete és kendermunkája

Befizetések az 1934 évre 1935. május–június, V, 5–6. szám,p. IV., VEGYES ROVAT, előfizetők névsora

Vâlcele híres régi fürdőnk az ország közlekedési hálózatában. 1935. július–augusztus, V., 7–8. szám,p. I., ISMERETTERJESZTŐ CIKK, címlap; figyelemfelhívás a fürdők fontosságára

Székelyföld kutatása. 1935. július–augusztus, V., 7–8. szám,p. II., VEGYES ROVAT, a Székely Nemzeti Múzeum kutatása: a Déli Hargita vidéke; földrengés Kézdivásárhelyen; virágzó agávé; fekete gólya

Lármafa. 1935. július–augusztus, V, 7–8. szám,p. III., VEGYES ROVAT, hírfolyam (pályázat Jakab Elek élete címmel; elhalálozás; nyugalomba vonulás; ünneplések; a Kemény Zsigmond Társaság új tagjai; Tauber Manyi szereplése; kinevezések; unitárius lelkészek konferenciája; unitárius cserkészek táborozása; Hargita vasöntő működése; a fürdők fellendülése; az ötödik műkedvelő zeneverseny; a zacharin ezerédes megnevezése; kétfejű csecsemő)

Irodalom – Lapszemle. 1935. július–augusztus, V, 7–8. szám,p. IV., VEGYES ROVAT, erdélyi lapok, közérdeklődésre számot tartó cikkek, erdélyi szerzők munkáinak ismertetése (dicsőszentmártoni Küküllő; a székely gazda fontos életmozzanatáról; Székely Nemzeti Szabályrendeletek; gyümölcstermelésről; a réti gólyaorr ismeretéről)

Befizetések 1934 1935. július–augusztus, V, 7–8. szám,p. IV., VEGYES ROVAT, előfizetők névsora

Bölöni Farkas Sándor, "Egy székely nemes, aki felfedezte a demokráciát". Ily módon jellemzi találóan Hatvany Lajos 1935. szeptember–október, V., 9–10. szám,p. I., ISMERETTERJESZTŐ CIKK, címlap; Bölöni Farkas Sándor Utazás Észak Amerikában című munkájáról

Székelyföld kutatása. 1935. szeptember–október, V, 9–10. szám,p. II., VEGYES ROVAT, ősmagyar sírtípus; a tordai sómező zuzmói; sóskacserje-sóskaborbolya; új rovásírásemlék Kászonban; kénes gyógyforrás Tordán; előadás a Székelyföld természeti ritkaságairól; új növénytani adatok; új ásványvíz

Irodalom – Lapszemle. 1935. szeptember–október, V., 9–10. szám,p. III., VEGYES ROVAT, erdélyi lapok, közérdeklődésre számot tartó cikkek, erdélyi szerzők munkáinak ismertetése (Benedek Elek sírkövének felavatása; Csíkvármegye monográfiája; az Erdővidéki Hírlap 3 hetes betiltása; a székely népdal; a Gyergyói Lapok megszűnése; Bolyaiak című előadás; Bors Mihály menedékház; székelyföldi lepkék; Benkő Józsefről; Gy. Szabó Béla rajzai; Gyallay Domokos nótája a pesti rádióban)

Lármafa. 1935. szeptember–október, V, 9–10. szám,p. IV., VEGYES ROVAT, hírfolyam (az unitáriusok vendégei; Elhunytak.; Nagy István kiállítása; Attila jubileumi éve)

Befizetések 1934 1935. szeptember–október, V., 9–10. szám,p. IV., VEGYES ROVAT, előfizetők névsora

A Hargita vulkánikus kráterei. 1935. november–december, V, 11–12. szám,p. I., ISMERETTERJESZTŐ CIKK, címlap

Szádeczky Gyula dr. 1935. november–december, V., 11–12. szám,p. I., KÖZÉLETI CIKK, megemlékezés Szádeczky Gyuláról

további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelõ repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Mûvelõdés repertórium 1976-1985
» Mûvelõdés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortûz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztõ melléklete. Repertórium 1977-1993
» Új Élet repertórium 1958–1969
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idõ repertórium 1919-1921

 
   
A kisebbségi magyar közösségek projekt, OTKA 109173 bga.zrt
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék