Kovács-Ungvári Rebeka
Székelység repertórium 1931-1943

 

       bibliográfiák   » Szekelyseg repertorium
    év 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  tárgymutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  keresés á é í ó ö õ ú ü û szűkítés -  
    1940: 76 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-76

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzim 


Szerkesztői üzenetek. 1940. január–február, X., 1–2. szám,p. 1., KÖZÉLETI CIKK, címlap; a folyóirat célkitűzéseiről

Orbán Balázs halálának 50. évfordulója lesz április 19 én. 1940. január–február, X., 1–2. szám,p. 2., KÖZÉLETI CIKK, megemlékezés Orbán Balázs halálának évfordulójára

"Hogy becsületet szerezzek édes fajtámnak." 1940. január–február, X., 1–2. szám,p. 2., KÖZÉLETI CIKK, a józseffalvi Székely Albert orgonaépítő fáradozása

B. J.: A Hormonoknak még hire sem volt, mikor már a székely atyafi tudott róla!! 1940. január–február, X., 1–2. szám,p. 3. , ISMERETTERJESZTŐ CIKK, a hormonok ismeretének székelyek általi alkalmazásáról

Székelyek a pesti rádióban. 1940. január–február, X., 1–2. szám,p. 3. , KÖZÉLETI CIKK, székelyekkel kapcsolatos előadások a pesti rádióban

SZÉKELY László: Székelyek a Zsilvölgyében. 1940. január–február, X., 1–2. szám,p. 4., ISMERETTERJESZTŐ CIKK, a Zsil völgyi székelység a 19. században

LÉVAI Lajos dr.: A mi kincseink! Kollégium, tanitónőképző, könyvtár, néprajzi muzeum a székely anyavárosban. 1940. január–február, X., 1–2. szám,p. 5–8., ISMERETTERJESZTŐ CIKK, a székelyudvarhelyi kollégium, tanítóképző, könyvtár, néprajzi múzeum bemutatása

1940. január–február, X., 1–2. szám,p. 8., VEGYES ROVAT, hírfolyam (egyházi kinevezések; kitüntetések)

Góbéságok. 1940. január–február, X., 1–2. szám,p. 9–10., HUMORESZK, Megütögeté…; Ahajt elszólá magát!; Megkeresé…; A mogorva utitárs.; A torjai "Büdös" a vizsgán.

Székelyszótár. 1940. január–február, X., 1–2. szám,p. 11., SZÉKELY NÉPRAJZ, székely tájszavak ismertetése (szócikkek: tán; immár; kántál, dajnál; esmég; attól fogvást; szemerkél, szitál; éppeg; annyiég; ángyó; hivutt; segij; egy hoppra; odájig;; idébb; odébb, tovébb, tova; nyess; mindörökkétig; dobonka; kápás; höngörődzik, höngörkőzik; tantalug; bingyó; gunya; körtöve; csihány; kövecs; decka; keszkenő; csürke; kakóca; kaszaj; égybe, ecceribe; hocca; hájgál; té; eisze; dilló; eccör máccor; nyivog; zuvatol, lefetyel; erigy hogy menj el; pöhődözik; bütürmesz; oszpora; pléhes; pléh; utmutató; kutya; lóba dugó; emeletes veréb; ojtott nyul; balán; kosdár; máter; üvecs); tréfás mondások Ditróhodosról

PAÁL Elek.: Gergé bá' hasznos tanácsai Gyergyóból. 1940. január–február, X., 1–2. szám,p. 12., PRÓZA, tíz bölcs tanács

VINCEFFY Sándor: Finum "guruzslószer." 1940. január–február, X., 1–2. szám,p. 12., PRÓZA, orvoslási módok

1940. január–február, X., 1–2. szám,p. 12., KÖZÉLETI CIKK, a tehetségesek felkutatásának a kérdése

Székelyföld kutatása. 1940. január–február, X., 1–2. szám,p. 13., VEGYES ROVAT, udvarhelyszéki mesterségek; maroshévizi és tusnádi ásványvizek; a székely kapuk pálmafája; a boszorkányok gyűlése a magyar néphitben; gombák, gubacsok a Székelyföldről; a bukovinai székely falvak múltja; a tordai sósfürdő vize; közgazdasági falutanulmány; székely közmondások; székelyföldi hírlaptörténelmi adatok; Csik, a keleti fellegvár; vallásos néprajzi elemek a székely balladákban; dögkeselyűk Maksa közelében

Irodalom – Lapszemle. 1940. január–február, X., 1–2. szám,p. 14., VEGYES ROVAT, erdélyi szerzők munkáinak ajánlója, lapok, közérdeklődésre számot tartó cikkek ismertetése (az Aranyosvidék 5. évfolyama; a falusi kultúra munkálása; az Erdélyi Szemle cikkei; Erdélyi Magyar Naptár; a Bolyai család ismertetése; közegészségügyi kérdések; dalos könyv székely népdalokkal; Zágoni Aranka György életének ismertetése; székel népmesék)

Lármafa. 1940. január–február, X., 1–2. szám,p. 15–16., VEGYES ROVAT, hírfolyam (kinevezések; az Erdélyi Múzeum Egylet új tagjai; a Kék nefelejts nótaestje; vasúti balesetet elhárító találmány; Veszteségünk; népviseleti divatbemutató; székelyterem avatóünnepély Székelyudvarhelyen; Zsögöd községet Csíkszeredához csatolták; tanügyi nyugdíjazások; Bolyai Ferenc nevét vette fel a jugoszláviai magyar diákok belgrádi egyesülete)

Pártolóink 1940. január–február, X., 1–2. szám,p. 16., VEGYES ROVAT, előfizetők névsora

Megemlékezésül Orbán Balázs halálának félszázadosévfordulója alkalmával. 1940. március–április , X., 3–5. szám,p. 17., KÖZÉLETI CIKK, címlap; megemlékezés Orbán Balázs halálának évfordulójára

Orbán Balázs. 1940. március–április , X., 3–5. szám,p. 18., KÖZÉLETI CIKK,

Orbán Balázs születési éve? 1940. március–április , X., 3–5. szám,p. 19–20., ISMERETTERJESZTŐ CIKK, Orbán Balázs születési évéről

Orbán Balázs tanuló évei. 1940. március–április , X., 3–5. szám,p. 20., ISMERETTERJESZTŐ CIKK, Orbán Balázs tanulóévei

LÉVAI Lajos dr.: Hiteles, uj adatok báró Orbán Balázs tanulóéveiről. 1940. március–április , X., 3–5. szám,p. 21., ISMERETTERJESZTŐ CIKK, Orbán Balázs tanulóévei

ZAYZON Géza: Orbán Balázs ajánló sorai a Borcsa Mihálynak megküldött tiszteletpéldányban. 1940. március–április , X., 3–5. szám,p. 22., ISMERETTERJESZTŐ CIKK, Orbán Balázsnak a Székelyföld leírása VI. kötetének a Borcsa Mihályhoz írt ajánlásának az ismertetése

Orbán Balázs halotti anyakönyvének kivonata. 1940. március–április , X., 3–5. szám,p. 22., ISMERETTERJESZTŐ CIKK, Orbán Balázs halotti anyakönyvének kivonata

VÁMSZER Géza: Orbán Balázs figyelmeztet!! 1940. március–április , X., 3–5. szám,p. 23., KÖZÉLETI CIKK, Orbán Balázs szellemiségének fontossága

PÉTERFFY Gyula: Orbán Balázs alapitványa az I. G. Duca – Székelykereszturi Unitárius Főgimnáziumnál. 1940. március–április , X., 3–5. szám,p. 24–25., ISMERETTERJESZTŐ CIKK, a székelykeresztúri Unitárius Főgimnázium létrejöttének története; az Orbán Balázs díj

B.: Mi lett az orbánbalázsi gondolatból. 1940. március–április , X., 3–5. szám,p. 26–27., KÖZÉLETI CIKK, a székelyföldi adatgyűjtési munkálatok folytatódása

SZÉKELY László: Vallásos néprajzi adatok Orbán Balázsnál. 1940. március–április , X., 3–5. szám,p. 28–29., SZÉKELY NÉPRAJZ, csiki székely vallásos néprajzi adatok Orbán Balázs munkásságában

Gy. BLÉNESSY Alajos: Ferenczi György 300 éves feljegyzéseiből. 1940. március–április , X., 3–5. szám,p. 30–33., ISMERETTERJESZTŐ CIKK, egy 17. századi kéziratos Regestum ismertetése, részletek közlése

Orbán Balázs IV. temetése 1921 jun. 19. 1940. március–április , X., 3–5. szám,p. 32., KÖZÉLETI CIKK,

további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelõ repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Mûvelõdés repertórium 1976-1985
» Mûvelõdés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortûz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztõ melléklete. Repertórium 1977-1993
» Új Élet repertórium 1958–1969
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idõ repertórium 1919-1921

 
   
A kisebbségi magyar közösségek projekt, OTKA 109173 bga.zrt
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék